Menu

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De servicekosten worden eenmaal per jaar, achteraf verrekend op basis van de werkelijke kosten. Uit deze afrekening blijkt of u het afgelopen kalenderjaar te veel of te weinig hebt betaald. Wij zullen dan een bedrag terugbetalen of een aparte rekening sturen

Om in aanmerking te komen voor een woning dient u het woningaanvraagformulier in te vullen. U kunt het woningaanvraagformulier downloaden via deze link. De verhuurvoorwaarden welke gehanteerd worden staan vermeld in het woningaanvraagformulier. 

Huisdieren zijn niet toegestaan.

De huurprijzen van de niet-geliberaliseerde woningen worden jaarlijks per 1 juli verhoogd. De geliberaliseerde woningen worden jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na de ingangsdatum verhoogd.

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal twee jaar. Tijdens deze huurperiode kan de huur niet tussentijds worden opgezegd.

Een omschrijving van het opleveringsniveau vindt u bij het betreffende project onder “downloads”.

De hoogte van de servicekosten vindt u op de prijslijst. De prijslijst vindt u onder het desbetreffende project, bij de “downloads”.

Voor de huuringangdatum dient huurder een waarborgsom ter grootte van 2 maanden kale huur storten. Wij zullen (het restant) van de borg uiterlijk twee weken na het einde van de huurovereenkomst terugbetalen.

Door te klikken op deze link krijgt u inzage in onze werkwijze met betrekking tot de Wet Goed Verhuurderschap.

Huurder machtigt verhuurder door het ondertekenen van de SEPA machtiging bij de huurovereenkomst, de maandelijkse huurverplichting bij vooruitbetaling automatisch van diens rekening af te schrijven.

Huurder is bij aanvang huur éénmalig € 250,– mutatiekosten verschuldigd.

Om er achter te komen of huurtoeslag mogelijk is met uw inkomen en huurprijs, kunt u een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst/Toeslagen. U kunt de bovenstaande link volgen naar de Belastingdienst.

In artikel 1 lid 2 van de huurovereenkomst staan de bewoners genoemd. Het is niet toegestaan derden te laten inwonen of zich in te laten schrijven op het adres zonder toestemming van de verhuurder.

De maandelijkse vergoeding voor het verbruik van de nutsvoorzieningen (indien van toepassing) vindt u terug in de Funda melding van het betreffende project. Voor de nutsvoorzieningen waar door verhuurder geen voorschot in rekening wordt gebracht, dient u zelf een leveringsovereenkomst af te sluiten.

De huur dient schriftelijk, per aangetekende post, te worden opgezegd. De opzegtermijn is twee maanden (vanaf de 1e van de volgende maand). Opzegging is pas mogelijk nadat de eerste vaste huurperiode van twee jaar is verstreken.

Huurder is verplicht een Inboedelverzekering en Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren te sluiten. Geadviseerd wordt eveneens een Huurgarantieverzekering ofwel Woonlastenverzekering af te sluiten.

Dan kun je ook je vraag stellen via het contactformulier.